• Ελαιοτριβείο Αϊ Λιάς, Φιλιατρά Μεσσηνίας

 • 2761034244, Κ. 6973001890 / 6986383320 , FAX. 2761034244
 • info@alias.gr
 • Πιστοποίηση

  Το ISO 22000είναι το διεθνές  πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. Εκδόθηκε το Σεπτέμβριο 2005 και αποτελείται από τα εξής τρία μέρη:

  • Απαιτήσεις σχετικά με κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής και προαπαιτούμενα προγράμματα
  • Απαιτήσεις γιαHACCPσύμφωνα με τις αρχές τουCodex Alimentarius
  • Απαιτήσεις για σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001

  Η δομή του προτύπου είναι παρόμοια με αυτή των ISO 9001 και ISO14001, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της επικινδυνότητας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει ήδη κάποιο από τα ISO 9001 και ISO14001, το ISO 22000 μπορεί να ενταχθεί ομαλά στο ήδη υπάρχον σύστημα.

  Γιατί ISO22000;

  Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα παγκοσμίως. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ανέπτυξε ένα πρότυπο για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, με σκοπό να επιτευχθεί διεθνής αρμονία στον τομέα των προτύπων ασφάλειας τροφίμων. Επίσης, το ISO 22000, με το να παρέχει έναν τρόπο εφαρμογής του HACCP καθ’όλο το μήκος των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, κρίνεται κατάλληλο προς εφαρμογή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αλυσίδα.

  Ποιοι εμπλέκονται;

  Έχει εκδηλωθεί έντονο το ενδιαφέρον για το Πρότυπο αυτό, σε διεθνές επίπεδο. Η ομάδα που ανέπτυξε το ISO 22000 έχει εκπροσώπους από 14 χώρες, από όλες τις ηπείρους, καθώς και από Οργανισμούς όπως Codex Alimentarius, the Global Food Safety Initiative (GFSI) καιEuropean FoodIndustryOrganisation (CIAA).